Pieces to remember II

"In a word, GEB is a very personal attempt to say how it is that animate beings can come out of inanimate matter. What is a self, and how can a self come out of stuff that is as selfless as a stone or a puddle?"
Douglas R. Hofstadter about 'Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid'

  Post: 07/11/2015


"Do words and thoughts follow formal rules, or do they not? That problem is the problem of this book."
Douglas R. Hofstadter in 'GEB'

  Post: 20/11/2015


"One of the major purposes of this book is to urge each reader to confront the apparent contradiction head on, to savor it, to turn it over, to take it apart, to wallow in it, so that in the end the reader might emerge with new insights into the seemingly unbreachable gulf between the formal and the informal, the animate and the inanimate, the flexible and the inflexible."
Douglas R. Hofstadter in 'GEB'

  Post: 14/11/2015


"Da sitzen Männer vor einem Haus/ und trinken und traümen vom Töten."
Wolf Wondratschk in 'Die Einsamkeit der Männer'

  Post: 04/09/2016


"mitchel, what do you do? make all these images and models and sell them? the visual architectural sculptor that people relate to for pennies. why not, you can call the shots and nobody is in the way."
Glenn Small commenting on Facebook, 2015

  Post: 07/12/2015


"Ken put me up in the Gramercy Park Hotel. The Rolling Thunder Revue was staying there ready to hit the road. But my Thunder had been muted. I wasn’t going anywhere but to the union, the lawyers and accountants to try to get me out of the classic mess I had let happen to me. I was amongst other things in contempt of court and had not had my taxes paid for the last 5 years."
Lou Reed, 'Coney Island Baby' liner notes

  Post: 07/12/2015


"Het huis moet iedereen bevallen. Anders dan het kunstwerk dat niemand hoeft te bevallen. Het kunstwerk is een privéaangelegenheid van de kunstenaar. Het huis niet. Het kunstwerk wordt op de wereld gezet, zonder dat daar behoefte aan bestaat. Het huis komt tegemoet aan een behoefte. Het kunstwerk is niemand verantwoording schuldig, het huis iedereen. Het kunstwerk wil de mensen uit hun comfortabele positie wegrukken. Het huis moet het comfort juist dienen. Het kunstwerk is revolutionair, het huis conservatief. Het kunstwerk wijst de mensheid nieuwe wegen en denkt aan de toekomst. Het huis denkt aan het heden. De mens houdt van alles wat zijn comfort dient.Hij haat alles wat hem uit zijn bereikte en veilige positie wil losrukken en belast. Daarom heeft hij het huis lief en haat hij de kunst.
Zou het huis dan niets met kunst te maken hebben en zou de architectuur niet onder de kunsten vallen? Zo is het. Slechts een zeer klein deel van de architectuur behoort tot de kunst: het graf en het monument. Al het andere, al wat een doel dient, behoort uit het rijk van de kunst te worden uitgesloten."
Adolf Loos in 'Architektur, Trotzdem', 1909

  Post: 16/10/2015


"Beauty today can have no other measure except the depth to which a work resolves contradictions. A work must cut through the contradictions and overcome them, not by covering them up, but by pursuing them."

En in het Nederlands:
"Schoonheid kent tegenwoordig geen andere maat dan de diepte, waarin de werken rekenschap afleggen van de tegenspraken die ze doorvoeren. Deze tegenspraken beheersen ze slechts voor zover ze erop ingaan. Ze verliezen deze beheersing in de mate dat ze de tegenspraken toedekken."

Origineel:
"Schönheit heute hat kein anderes Maß als die Tiefe, in der die Gebilde die Widersprüche austragen, die sie durchfurchen und die sie bewältigen einzig, indem sie ihnen folgen, nicht, indem sie sie verdecken."
Theodor Adorno in 'Funktionalismus heute'

  Post: 06/11/2015


"Teneinde bij het huis op de Michaelerplatz het commerciële en het woongedeelte van elkaar te scheiden, werd de vormgeving van de gevel gedifferentieerd. Met de twee hoofdpijlers en met de kleinere steunen wilde ik het ritme beklemtonen, zonder hetwelk er geen architectuur bestaat. Het feit dat de aslijnenen niet overeenstemmen, ondersteunt die scheiding. Om te vermijden dat het gebouw al te monumentaal zou overkomen, en ook om te tonen dat een kleermaker, al is het een voorname, er zijn intrek heeft genomen, gaf ik de vensters de vorm van Engelse bow-windows. Door de kleine onderverdeling van de ruiten wordt de intimiteit van het interieur gewaarborgd."
Adolf Loos in 'Mein Haus am Michaelerplatz, Die Potemkinsche Stadt'

  Post: 16/10/2015


"Ornamentloosheid is niet afwezigheid van prikkels, maar werkt als nieuwe prikkel, blaast leven in. De molen die niet kleppert, wekt de molenaar."
Adolf Loos in 'Architektur, Trotzdem', 1909

  Post: 17/10/2015


"This is the great revolution in architecture: the resolution of the plan in space. Before Immanuel Kant, man could not think spatially and architects were constraint to make the toilet as high as the hall. […] Just as mankind will eventually succeed in playing chess in the cube (on a three-dimensional board), so too will architects in the future, solve the plan in space."
Adolf Loos, 1929

  Post: 17/10/2015


"Le complexe architectural sera modifiable. Son aspect changera en partie ou totalement suivant la volonté de ses habitants. (…)
[...]
Nous avons déjà signalé le besoin de construire des situations comme un des désirs de base sur lesquels serait fondée la prochaine civilisation. Ce besoin de création absolue a toujours été étroitement mêlé au besoin de jouer avec l’architecture, le temps et l’espace. (…)"
Gilles Ivain in 'Formulaire pour un urbanisme nouveau', 1958

  Post: 03/11/2015


"Het teken van een gebouw dat echt ervaren is, is dat het zonder effect blijft in het platte vlak."
Adolf Loos in 'Ornament und erziehung, Trotzdem'

  Post: 17/10/2015


"Recently, we've gotten to the point where we can do all these tremendously powerful things. We get bulldozers and cranes and things. And yet there is a terrible discrepancy there because you get these people bulldozing around a newly built house, for example, and they bump into the corners and ruin it, because the distinctions between high-power technology and the hand-crafted thing. In other words we need to re-evaluate the hand-crafted thing again and put the thing in context and have the increments between what man has to do by hand and what the machine can do. Maybe we will develop in-between machines that aren't so powerful. Maybe the mechanical part has to be re-evaluated so that we use these things like the lever principle, which we've tended to neglect. We still do it of course: you see a man land on the moon and you open a can of beer with the lever principle. But we don't think about using this enough, we don't value them enough."
From an interview with Anne Tyng

  Post: 01/11/2012


"De vertaling heb ik gemaakt in 1967, en toen ik ermee begon, was ik ongeveer vijfendertig jaar; het kan dus niet als een jeugdwerk worden beschouwd. Ik heb er, meen ik, aan gewerkt in Santa Margherita Ligure in een huis aan de zee, geholpen door Sonja en met mijn zoontje om me heen: soms denk ik eraan hoe dit soort werk bij bepaalde seizoenen van het leven hoort en hoe ik mij in die situatie met een oude Franse academicus kon identificeren [...]."
Aldo Rossi in 'Autobiografia scientifica'

  Post: 26/12/2013
ALL CONTENT © 2012-2016 FRANCIS JONCKHEERE